MALONNY 5

KONKURSAS „SIENŲ TAPYBOS DARBAS“

Marijampolė

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sienų tapybos konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šio konkurso tikslus ir dalyviams keliamus reikalavimus, reglamentuoja konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojo atrinkimo tvarką. MALONNY 5 KONKURSO „ SIENŲ TAPYBOS DARBAS“ Marijampolės erdvėse organizatoriai – ARVI ir Ray Bartkus.

TIKSLAI

 • Atrasti naujas Marijampolės vietas;
 • Skatinti kūrybiškai stebėti savo aplinką;
 • Skatinti improvizuoti ir meniškai interpretuoti savo mintis;
 • Ieškoti santykio tarp erdvės, kūrinio, praeivio;
 • Populiarinti miesto erdves, įtraukiant į projekto MALONNY lankytinų vietų sąrašą.

DALYVIAI

Konkurse gali dalyvauti Marijampolės miesto dailės mokyklos moksleiviai, studentai ir visi kas nori, neskirstant į amžiaus grupes. Gali dalyvauti vienas asmuo arba kelių asmenų grupė.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

Konkurso skelbimas pateikiamas ir atnaujinamas tinklalapyje malonnyart.lt ir specialiojoje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje Malonny. 

Skaitmenius failus – eskizus siųsti adresu malonny.idejumigracija@gmail.com iki 2018 m birželio 17 d. Vienas autorius gali pateikti iki trijų eskizų, skirtų vienai konkurso sąlygose nurodytai vietai.

Siūloma tapybos darbo vieta, adresu Vasario 16 – osios g. 7, Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla.

Pateikiamų skaitmeninių failų reikalavimai:

 • maksimalus skaitmeninio failo dydis 5000 kB (5 MB);
 • skaitmeninio failo tipas JPEG, JPG.

Siunčiant skaitmenines nuotraukas, turi būti nurodomas autoriaus vardas, pavardė, tema, kūrinio pavadinimas (jei toks yra), adresas, trumpas idėjos aprašymas, telefonas, el. paštas, gyvenamoji vieta.

Sienų tapybos darbas turi būti įgyvendintas iki 2018 metų liepos 4 d.

DARBŲ VERTINIMAS

Konkursui pateiktus darbus vertins kompetentinga profesionalių menininkų komisija, miesto savivaldybės, Dailės mokyklos atstovai, ARVI viešųjų ryšių ir rinkodaros atstovai.

Pagrindinis komisijos vertintojas yra Malonny kuratorius – Ray Bartkus.

Komisijos nariai: Marijampolės vyr. architektas A. Bekeris, miesto dailininkas vyr. specialistas Vytautas Kmieliauskienė, ARVI kūrybinių projektų vadovė Kristina Strolienė, ARVI rinkodaros vadovė Gintarė Urbaitienė, VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ direktorius Andrius Jasinskis, menininkė, tapytoja Vaida Malinauskienė, asociacijos „Marijampoliečiai“ pirmininkė Vaida Kelerytė – Burokienė.

Darbai bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:

Nestandartinis požiūris, originali interpretacija, meniškumas, šmaikštumas, atitikimas pasirinktai vietai.

Komisija pasilieka teisę neleisti dalyvauti konkurse tiems autoriams, kurie pateiks darbus vėliau nurodyto termino arba neatitinkančias reikalavimų, konkurso tematikos ar moralės ir etikos normų.

NUGALĖTOJO PASKELBIMAS

Skelbiamas iki birželio 20 d.
Nugalėtojas bus paskelbiamas tinklalapypyje malonnyart.lt ir specialiojoje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje Malonny bei su juo bus susiekiama asmeniškai.

 •  Įtraukiamas į Malonny sienų tapybos programą, viešinimą ir kt.;
 • Aprūpinamas reikiamomis priemonėmis ir dažais meninei idėjai realizuoti;
 • Jam skiriama savanorių grupės pagalba tapybos darbams atlikti.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 •  Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus maketus (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – konkursui viešinti (plakatai, periodinė spauda ir kt.), eksponuoti parodose, publikuoti internetinėje erdvėje.
 • Atsiųsdamas darbą ir dalyvio anketą, autorius patvirtina, kad yra konkursui pateiktų darbų autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę konkurso dalyviai.
 • Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis šio konkurso sąlygomis.
 • Siųsdamas darbą dalyvis patvirtina, kad autorinės ir turtinės teisės priklauso jam, ir sutinka, kad organizatorius turi teisę laisvai disponuoti nuotraukomis savo nuožiūra, laikydamasis etikos normų. Jei darbe vaizduojami kiti asmenys, dalyvis atsako, kad prieš pateikiant eskizą konkursui būtų gauti šių asmenų sutikimai dėl tokio asmens atvaizdo neatlygintino naudojimo (visais būdais, numatytais LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje, visą autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį visame pasaulyje) interneto svetainėje, rinkodaros projektuose ir reklamoje, kai kalbama apie konkursą ar jo reklamą.
 •  Jei bet kuris vaizduojamų asmenų yra nepilnametis, būtinas jo tėvų ar globėjo pirmiau nurodyto turinio raštiškas patvirtinimas. Šių sutikimų skenuotas kopijas siųskite el. Paštu malonny.idejumigracija@gmail.com. Sutikimai turi būti pateikti kartu su nuotraukomis, jeigu jose vaizduojami žmonės.

Pastaba. Konkurso organizatorius ARVI pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas, informuodamas apie tai konkurso dalyvius tinklalapyje malonnyart.lt ir specialiojoje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje Malonny.
Taip pat konkurso organizatorius pasilieka teisę neatrinkus tinkamo piešinio, sienos netapyti šiais 2018 metais.

Konkursą koordinuoja ARVI kūrybinių projektų vadovė (Kristina Strolienė, tel. +370 607 60379; el. p. malonny.idejumigracija@gmail.com )